پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تمگوگل

یه بازی باحال با   گوگل 
 
دوستان در گوگل اینو جست جو کنید و کمی صبر کنید .
 

 
zerg rush
 
 
منبع: http://godisverywell.mihanblog.com/
سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 14:8 |- nazli -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
ابرها ...

نامه های مچالۀ منند

که بغض هایم را

در آنها می نویسم

و به دست باد می سپارم

تا برایت بخواندش.

دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 19:37 |- nazli -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

معنای سکوت شب را

تنها ماه می داند

که بالای این همه تاریکی

ایستاده است

و برای زمین سیاه و خاموش

آیه های روشنایی را

تکرار می کند

تا مبادا فراموشش شود

که فردایی سپید در راه است.

دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 19:32 |- nazli -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
 

پرسیدم از ابر

خدا کجاست؟

سخت گریست

ازدرخت گیلاس پرسیدم

شکوفه داد سپید

از کوه پرسیدم

دره ای ژرف شد عمیق

از دریا پرسیدم

موجی عظیم برآورد

با ماهیان اعماق

از انسان پرسیدم

کنار جادۀ دنیا نگاهم کرد و گفت:

درست ...

به چشم هایم نگاه کن!

دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 18:58 |- nazli -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 

دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 14:48 |- nazli -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 15:1 |- nazli -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 9:29 |- nazli -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

صداقت تنها امتحانی است که نمیشود در آن تقلب کرد.

پنجشنبه بیستم شهریور 1393 11:55 |- nazli -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
 

طلا باش
تا اگه روزگار آب ات کرد
 روز به روز طرح های زیباتری از تو ساخته شود
  سنگ نباش
 تا اگر زمانه خرد ات کرد
 تیپا خوردهء هر بی سر و پایی بشوی

پنجشنبه بیستم شهریور 1393 11:43 |- nazli -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
 

زنـــــــــــدگی عمــــــــــل کردن است.
این شکر نیست که چای را شیرین می کند
بلکه حرکت قاشق چای خوری باعث شیرینی می شود.

پنجشنبه بیستم شهریور 1393 11:38 |- nazli -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
aytem.ml